POSÚVAME  VYNIKAJÚCE  FARMÁRSTVO VPRED

ZÍSKAJTE S NAMI PREHĽAD A ZLEPŠITE SVOJU PREVÁDZKU

AgroVIR vám pomáha plánovať, konať, hodnotiť a neustále zlepšovať vašu výkonnosť. Môžete mať všetky svoje farmárske údaje a farmárske mapy na jednom mieste a využívať naše údajové prepojenia s poprednými značkami.

Konečne môžete zlúčiť rôzne dátové zdroje a mať jeden integrovaný systém založený na spoľahlivých a porovnateľných údajoch. Ušetrite čas a náklady vďaka transparentnej správe, dôverujte svojmu informačnému panelu, aby ste videli cenné informácie. Dodržiavajte zložité predpisy s jednoduchosťou a uistite sa, že dostanete svoje dotácie a vyhnete sa administratívnym pokutám. AgroVIR je komplexný systém, ktorý sa ľahko používa. Objavte neustále rastúci počet možností, ktoré ponúkame.

INTEGROVANÉ RIADENIE FARMY

Kliknite na prvky a zistite, ako AgroVIR integruje každý aspekt vašej farmy.

PREBERTE KONTROLU, ŠETRITE ČAS A NÁKLADY​

ZLEPŠITE VÝSLEDKY SVOJEJ FARMY​

ROZHODNITE SA PRE NAJMODERNEJŠIU INTEGRÁCIU

PREBERTE KONTROLU, ŠETRITE ČAS A NÁKLADY

AgroVIR vám umožňuje neustále monitorovať údaje prichádzajúce z celej  vašej farmy. To vám pomôže rýchlejšie reagovať na meniace sa podmienky, maximalizovať vaše výsledky a minimalizovať riziká.

Každú sezónu farmy využívajúce naše riešenia šetria obrovské množstvo času a nákladov vďaka presnej, transparentnej a ľahko použiteľnej digitálnej platforme pre správu fariem, ktorú poskytuje AgroVIR, pričom zanecháva papier a komplikované tabuľky v minulosti.

ZLEPŠITE VÝSLEDKY SVOJEJ FARMY

Vyvinuli sme systém na prijímanie lepších agronomických rozhodnutí na základe faktov.

To môže výrazne zlepšiť vaše poľnohospodárstvo a ziskovosť. Plynulý tok a dostupnosť údajov a informácií vedie k efektívnejšej spolupráci.

So spoľahlivými prehľadmi AgroVIR môžete sledovať realizáciu svojich plánov a mať vždy prístup k aktuálnym údajom vo formátoch, ktoré uprednostňujete, od komplexnej úrovne celej spoločnosti až po detaily v teréne.

ROZHODNITE SA PRE NAJMODERNEJŠIU INTEGRÁCIU

Naši klienti si nevedia vynachváliť, že AgroVIR pokrýva všetky vaše farmárske údaje a mapy v jednom bezpečnom cloudovom riešení.

Nepretržitý tok informácií a údajov z a do iných systémov je možný prostredníctvom našich dátových prepojení s poprednými značkami. Môžete bez námahy zbierať a aplikovať údaje z poľnohospodárskych strojov hlavných hráčov, zatiaľ čo pre operátorov je zadávanie údajov jednoduché s našimi užívateľsky jednoduchými aplikáciami pre smartfóny.

Riešenia

Zvýšená hodnota farmy

Pomocou našich transparentných a vždy aktuálnych informačných panelov môžete neustále dohliadať na prevádzku vašej farmy. Rozvíjajte výkonnosť svojej organizácie pomocou osvedčených postupov a benchmarkov poskytovaných spoločnosťou AgroVIR na základe vysoko kvalitných, harmonizovaných údajov iných farmárov. Uvoľnite plný potenciál svojej spoločnosti a zvýšte hodnotu svojej farmy!

Viac

Nastavte si informačné panely tak, ako vám to vyhovuje a majte jednoduchý prehľad o vašich najdôležitejších metrítkach.

V prípade, že by ste chceli svoje údaje ďalej spracovávať, máte možnosť pohodlne vytvárať exporty v obľúbených formátoch súborov.

AgroVIR vytvára vyhovujúce správy pre úrady len niekoľkými kliknutiami, čím šetrí čas a znižuje riziko ľudskej chyby.

S AgroVIR môžete spracovávať viaceré obchodné subjekty a medzipodnikové transakcie, čo vám umožňuje mať vždy aktuálny konsolidovaný prehľad.

Naše rôzne moduly vám umožňujú spravovať chov hospodárskych zvierat, sad, vinohrad alebo spracovateľské prevádzky na vysokej úrovni.

Sledujte náklady každého stroja až po najmenšie diely, spravujte poplatky za prenájom a amortizáciu a taktiež zdroje jednoducho prideľujte.

Pozrite si objem a hodnotu svojich zásob, spravujte prevody a všetky druhy pohybov zásob.

Pripojte svoj ERP alebo účtovný systém k AgroVIR s jednoduchosťou pomocou pripojení API.

Údaje môžete prijímať priamo z vašej váhy.

Pripojte svoju čerpaciu stanicu alebo importujte tabuľky do AgroVIR pre presné sledovanie spotreby paliva strojov.

Agronómia založená na faktoch

Robte lepšie agronomické a finančné rozhodnutia založené na faktoch. Pozrite sa na svoju farmu ako nikdy predtým, využite cenné poznatky, ktoré poskytujú naše najmodernejšie riešenia GIS. Pozrite si podrobnosti na úrovni poľa na mape (náklady, zisk, pracovné operácie, vstupy, počasie, NDVI). Majte kedykoľvek prehľad o svojich zásobách, koľko peňazí ste minuli na ktorý stroj a spravujte prenájom pozemkov profesionálnym spôsobom. Optimalizujte využitie svojich zdrojov, maximalizujte svoje výsledky a efektivitu tímu bez toho, aby ste sa zahltili hromadou excelových tabuliek.

Viac

Sledovanie pracovných operácií na úrovni poľa vám umožňuje presne sledovať všetky činnosti a náklady pridelené jednotlivým poliam.

S AgroVIR sa vaše údaje štandardne aktualizujú každých 24 hodín a máme tiež riešenie na poskytovanie aktualizácií v reálnom čase.

Sledujte stav svojich kultúr prostredníctvom pravidelne obnovovaných a podrobných NDVI obrázkov.

Údaje o aktuálnom počasí ako aj o počasí z minulosti pre každé z vašich polí sú pohodlne zobrazené na mape.

Pre analýzu vašich výnosov máte možnosť vyhodnotiť vaše výnosové údaje na úrovni poľa.

Ľahko dohliadajte na stav vašich polí a dostávajte upozornenia o možných hrozbách, ktoré si vyžadujú váš zásah.

Pomocou nášho nástroja na analýzu benchmarkových údajov môžete anonymne vizuálne porovnať váš výkon s inými farmármi.

S AgroVIR môžete spravovať viaceré obchodné subjekty a medzipodnikové transakcie, čo vám umožňuje mať vždy aktuálny konsolidovaný prehľad.

Naše rôzne moduly vám umožňujú spravovať chov hospodárskych zvierat, sad, vinohrad alebo spracovateľské prevádzky na vysokej úrovni.

Sledujte náklady každého stroja až po najmenšie diely, spravujte poplatky za prenájom a amortizáciu a taktiež ich jednoducho prideľujte.

Sledujte svoje zásoby či cez objem alebo hodnotu, spravujte prevody a všetky druhy pohybov zásob ako pre vstupné materiály, tak aj produkty.

 • Podrobnosti o jednotlivých poliach na mape (náklady, zisk, pracovné operácie, vstupy, počasie, NDVI).
 • Vizualizujte oficiálne databázy, topografické polia a skutočné oblasti.
 • Analyzujte viacero polí naraz nastavením jednotlivých parametrov pre vizualizáciu.
 • Skalopevná administratíva

  Finančné správy môžete jednoducho zosúladiť s účtovnými knihami. AgroVIR poskytuje integrovaný finančný modul a prepojenie pre platné, synchronizované údaje a vyhovujúce správy až do poslednej dennej podrobnosti. Rozlúčením sa s papierom a komplikovanými tabuľkovými procesormi môžete ušetriť veľké množstvo času. Navyše AgroVIR vytvára vyhovujúce automatizované správy pre úrady alebo pre manažment v priebehu niekoľkých sekúnd. Konečne spôsob 21. storočia ako mať na ktorejkoľvek farme skalopevnú administratívu.

  Viac

  AgroVIR vytvára vyhovujúce správy pre úrady len niekoľkými kliknutiami, čím šetrí čas a znižuje riziko ľudskej chyby.

  Nastavte si informačné panely tak, ako vám to vyhovuje a majte jednoduchý prehľad o vašich najdôležitejších metrítkach.

  V prípade, že by ste chceli svoje údaje ďalej spracovávať, máte možnosť pohodlne vytvárať exporty v obľúbených formátoch súborov.

  S AgroVIR môžete spracovávať viaceré obchodné subjekty a medzipodnikové transakcie, čo vám umožňuje mať vždy aktuálny konsolidovaný prehľad.

  Naše rôzne moduly vám umožňujú spravovať chov hospodárskych zvierat, sad, vinohrad alebo spracovateľské prevádzky na vysokej úrovni.

  Sledujte náklady každého stroja až po najmenšie diely, spravujte poplatky za prenájom a amortizáciu a taktiež zdroje jednoducho prideľujte.

  Pozrite si objem a hodnotu svojich zásob, spravujte prevody a všetky druhy pohybov zásob.

  Pripojte svoj ERP alebo účtovný systém k AgroVIR s jednoduchosťou pomocou pripojení API.

  Údaje môžete prijímať priamo z vašej váhy.

  Pripojte svoju čerpaciu stanicu alebo importujte tabuľky do AgroVIR pre presné sledovanie spotreby paliva strojov.

  Jednoducho sprvujte všetkých vašich obchodných partnerov, ktorí sú vlastníkmi pôdy so všetkými relevantnými detailmi. Sledujte zostatky a splatnosti a kontrolujte váš zoznam výplat.

  AgroVIR vytvorí vaše zmluvy o prenájme pôdy na základe podrobností z vašej databázy len niekoľkými kliknutiami, čím vám ušetrí drahocenný čas.