SKALOPEVNÁ ADMINISTRATÍVA

V rastúcej modernej farmárskej prevádzke, kde musíte konsolidovať údaje z viacerých spoločností a sledovať finančnú výkonnosť rôznych pobočiek alebo oddelení, je ľahké sa zamotať do čísel. AgroVIR je integrovaný systém, ktorý jednoducho funguje a je ľahko použiteľný a je nepretržite k vašim službám, aby ste mali vždy aktuálny prehľad a vybavovali všetky druhy transakcií prepojenej farmy.

Môžete zabudnúť na používanie zraniteľných a komplikovaných tabuliek a nechať za sebou problémy, ktoré so sebou prináša manipulácia s obrovským množstvom informácií na papieri alebo v tabuľkách. AgroVIR ponúka integrovaný finančný modul, ktorý sa môže pripojiť k vášmu ERP alebo účtovnému systému a doručovať správy až do každodenných detailov na základe platných a synchronizovaných údajov. Ušetrite veľké množstvo času automatizáciou svojich nevyhnutných úloh, vytvárajte vyhovujúce a bezchybné prehľady len niekoľkými kliknutiami.

Žiadosť na živé demo

Výhody

JEDEN SYSTÉM NAMIESTO PAPIERA A TABULIEK

Zabudnite na zastaralé a pomalé spôsoby správy vašich farmárskych údajov pomocou papiera alebo tabuľkového procesora, užívajte si výhody našej modernej databázy s elektronickými pracovnými listami a automatizovanými riešeniami exportu dokumentov.

UŠETRIŤ ČAS

Je povtrdené, že AgroVIR zlepšuje administratívne procesy typické pre farmy tým, že robí úlohy jednoduchšími a časovo úspornejšími.

ZVLÁDAJTE KOMPLEXNOSŤ S ĽAHKOSŤOU

Na doladenie prevádzkovej efektívnosti je potrebné vziať do úvahy veľké množstvo faktorov. AgroVIR vám pomôže ľahko zvládnuť všetky detaily.

DOKONALÁ CENTRÁLNA KONTROLA

Živé Demo

AgroVIR je dokonalým centrom pre kontrolu prevádzky vašej farmy. Naše riešenia vám umožňujú viesť záznamy o úplnom cykle produkcie plodín počnúc vstupným nákupom, cez skladové hospodárstvo, poľné operácie a zber až po predaj.

Sledujte náklady každého stroja až po najmenšie súčiastky, spravujte mzdové náklady bežných zamestnancov a sezónnych pracovníkov, zaznamenávajte všetky ostatné réžijné náklady a ako aj alokujte zdroje. Využite naše pokročilé informačné panely na vizualizáciu údajov a zhrnutie kľúčových merítok prispôsobených rôznym zainteresovaným stranám.

Dodržiavajte komplikované nariadenia s ľahkosťou, majte pripravené oficiálne správy len niekoľkými kliknutiami a znížte riziko straty dotácií alebo administratívnych pokút. Spravujte prenájmy pôdy profesionálnym spôsobom, majte prehľad o územnej oblasti  vašej spoločnosti a jednoducho vytvorte zmluvy o prenájme pôdy z vašej databázy. Synchronizujte svoj ERP alebo účtovný systém cez API a vychutnajte si prehľadnosť a pohodlie bezchybnej integrácie s aktuálnymi údajmi.

ROZHODNITE SA PRE NAJMODERNEŠIU INTEGRÁCIU

Všetky vaše farmárske údaje a mapy na jednom mieste, hladké prepojenia  s poľnými strojomi a inými systémami, jednoducho použiteľná aplikácia pre smartfóny.

Riešenia

Skalopevná administratíva

Finančné správy môžete jednoducho zosúladiť s účtovnými knihami. AgroVIR poskytuje integrovaný finančný modul a prepojenie pre platné, synchronizované údaje a vyhovujúce správy až do poslednej dennej podrobnosti. Rozlúčením sa s papierom a komplikovanými tabuľkovými procesormi môžete ušetriť veľké množstvo času. Navyše AgroVIR vytvára vyhovujúce automatizované správy pre úrady alebo pre manažment v priebehu niekoľkých sekúnd. Konečne spôsob 21. storočia ako mať na ktorejkoľvek farme skalopevnú administratívu.

AgroVIR vytvára vyhovujúce správy pre úrady len niekoľkými kliknutiami, čím šetrí čas a znižuje riziko ľudskej chyby.

Nastavte si informačné panely tak, ako vám to vyhovuje a majte jednoduchý prehľad o vašich najdôležitejších metrítkach.

V prípade, že by ste chceli svoje údaje ďalej spracovávať, máte možnosť pohodlne vytvárať exporty v obľúbených formátoch súborov.

S AgroVIR môžete spracovávať viaceré obchodné subjekty a medzipodnikové transakcie, čo vám umožňuje mať vždy aktuálny konsolidovaný prehľad.

Naše rôzne moduly vám umožňujú spravovať chov hospodárskych zvierat, sad, vinohrad alebo spracovateľské prevádzky na vysokej úrovni.

Sledujte náklady každého stroja až po najmenšie diely, spravujte poplatky za prenájom a amortizáciu a taktiež zdroje jednoducho prideľujte.

Pozrite si objem a hodnotu svojich zásob, spravujte prevody a všetky druhy pohybov zásob.

Pripojte svoj ERP alebo účtovný systém k AgroVIR s jednoduchosťou pomocou pripojení API.

Údaje môžete prijímať priamo z vašej váhy.

Pripojte svoju čerpaciu stanicu alebo importujte tabuľky do AgroVIR pre presné sledovanie spotreby paliva strojov.

Jednoducho spravujte všetkých vašich obchodných partnerov, ktorí sú vlastníkmi pôdy so všetkými relevantnými detailmi. Sledujte zostatky a splatnosti a kontrolujte váš zoznam výplat.

AgroVIR vytvorí vaše zmluvy o prenájme pôdy na základe podrobností z vašej databázy len niekoľkými kliknutiami, čím vám ušetrí drahocenný čas.