olvasási idő 3 perc

2024. március 25.


Farm menedzsment 100 hektár alatt

A legtöbb mezőgazdasági szakember kifejezett véleménye, hogy a farm menedzsment szoftverek csak a nagygazdálkodók részére nyújtanak valós hozzáadott értéket. Mi azonban azt tapasztaljuk, hogy egyre több 100 hektár alatti kisgazdálkodó kezdi használni ezeket a megoldásokat.

Az alábbi írásunkban azt próbáljuk megvizsgálni, hogy milyen előnyöket nyújthat egy farmmenedzsment szoftver a kisgazdálkodói közösség részére. Fontos kiemelnünk, hogy rengeteg nehézséggel kell szembenézniük a gazdálkodóknak az utóbbi időszakban. Az egyre növekvő adminisztratív terhek, a bizonytalan piaci környezet és a növekvő szabályozások egy teljesen új helyzetet teremtenek a mezőgazdaságban. Egy családi gazdaság vezetőjének ezek után nem csak jó mezőgazdásznak, hanem jó cégvezetőnek is kell lennie, hogy a piaci turbulenciákat átvészelje a vállalkozás. Erre egyetlen lehetőség, hogy a költségeket megfelelően nyomon követjük és a megfelelő döntést hozzuk meg. Ebben segítenek a farm menedzsment szoftverek.

Az e-permetezési napló és az e-gazdálkodási napló teljesen felforgatta az eddigi gyakorlatot, mostantól naprakészen kell digitálisan adatot szolgáltatni a hatóságok felé.

Az adatok fontossága

Egy bizonyos méretű gazdaság felett elengedhetetlen, hogy átlássuk a gazdasági műveleteket és pontosan kezeljük az összes költséget és bevételt. Ezer hektár művelt terület felett már nehéz, ha nem lehetetlen, nyomon követni minden egyes táblát és az azon végzett munkafolyamatokat valamilyen adminisztratív eszköz nélkül. Egy-egy cég olyan gépeket is használ, amelyek hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek a munkavégzés közben, ezzel is bővítve a döntéshez szükséges információk körét. De mi haszna az adatnak, ha nem marad idő azt összegezni, elemzi és értékelni. Erre a gépgyártók saját szoftverei többé kevésbé lehetőséget is nyújtanak, de a teljeskörű döntéshozatalhoz még kevés információt ad számunkra. Ezért a legtöbb nagy gazdaság olyan farm menedzsment szoftvert használ, mint az AgroVIR, amelyek közvetlenül a tábláról gyűjti az adatokat, ezek alapján értékelik a munkafolyamatokat és hozzák meg a jövőbeli döntéseket.

A kistermelők is a digitalizáció útjára léphetnek

Részben a generációváltás, részben mezőgazdasági technikák gyors technológiai fejlődése által vezérelve, a kistermelők is elkezdték a modernizálást. Felismerték azokat az előnyöket, amelyek megfelelő munkaeszközök és szoftverek használatával érhetők el. A kistermelőknek gyakran számos földügyi és környezetvédelmi szabálynak kell megfelelniük a támogatásokhoz. Dokumentálniuk kell gazdálkodási gyakorlatukat és rendszeres jelentéseket kell benyújtaniuk a hatóságok felé (e-gazdálkodási napló) . A nagy gazdálkodókkal ellentétben a kistermelőknek kevesebb anyagi, időbeli és emberi erőforrása van ezekre az adminisztratív feladatokra. Egy gazdálkodási rendszerrel, mint az AgroVIR, a gazdálkodók hatékonyan gyűjthetik össze az összes szükséges adatot és automatikusan feltölthetik a szükséges jelentéseket. A rendszerrel való átállás után csökkentheti és az időben eloszthatja az adminisztratív munkára fordított időt. A traktor vezetője közvetlenül feltöltheti munkavégzés adatait a Works® mobilalkalmazáson keresztül is, akár a tábla közepéről. Majd hazaérve azonnal beküldheti a E-gazdálkodási napló felületére.

Itt a lehetőség, hogy a kistermelők cselekedjenek és javítsák költséghatékonyságukat!

Az utóbbi időben változékony input- és gabonaárak miatt nagyon fontos a költségek pontos nyomon követése a profitabilitás érdekében. Ez csak akkor lehetséges, ha tisztában vagyunk gazdálkodási gyakorlataink költségeivel, mint például az üzemanyagfogyasztás, gépek karbantartása, műtrágyák, növényvédő szerek használata. Tudni kell munkaeszközeink kihasználtságát a költséghatékony munkaszervezés érdekében. Azon területeket kell azonosítanunk, ahol költségeket csökkenthetünk vagy optimalizálhatjuk a kiadásokat, ami különösen fontos a szűkös költségvetéssel működő kis gazdaságok számára.

A fejlődésben lévő kis gazdaságok gyakran bérlik a művelhető területük egy részét, amelyek tulajdonosi szerkezete felaprózódott. Ez számos földbérleti szerződéshez vezet, amelyek gyakran papír alapúak és nehezen kezelhetőek. A farm menedzsment szoftver segíthet azáltal, hogy lehetővé teszi az összes szerződés egyetlen helyen történő tárolását és kezelését, így könnyű áttekintést biztosít. Ugyanez vonatkozik a többi szerződésre is, mint például a terményértékesítési szerződésekre, bérmunkaszerződésekre, szárítási nyilvántartásokra.

A családi gazdaságok hajlamosak megosztani tapasztalataikat a szomszédos gazdálkodókkal a gazdálkodási gyakorlatokról, növényfajtákról, bizonyos műtrágyákról és növényvédő szerekről. Gyakran ezek a vélemények befolyásolják őket az input anyagok kiválasztásakor. Az AgroVIR Advancer® terméke lehetővé teszi, hogy láthassák más gazdálkodók által választott input anyagokat és azt, hogy mennyiért vásárolták meg őket. Ez a funkció segíti a gazdálkodói tudás cseréjét, segít a döntéshozatalban és jobb alkupozíciót biztosít a gazdálkodóknak az input anyagok beszerzésekor.

Összefoglalva, a digitális eszközök alkalmazása jelentős lehetőséget kínál a kistermelők számára a velük szemben álló kihívások leküzdésére. Ezeknek a technológiáknak az integrálásával a kis gazdálkodók lépést tarthatnak a nagyobb mezőgazdasági vállalatokkal. Javíthatják hatékonyságukat és rugalmasságukat egy dinamikusan változó mezőgazdasági környezetben.

Szerző:
Lantos Kinga
Császár Martin