DIGITÁLNE PRACOVNÉ LISTY

S digitálnymi riešeniami pracovných listov AgroVIR môžete zanechať papierovú administráciu pracovných činností. Ušetrite čas, zlepšite tímovú komunikáciu a znížte riziko ľudskej chyby pri správe údajov vašej farmy.

WORKS

Works je aplikácia pre smartfóny, ktorú používajú väčšinou operátori strojov na správu akéhokoľvek druhu pracovnej operácii na vašej farme. S aplikáciou sú technologické zákazky jasné a každý vie, akú prácu treba urobiť ďalej. Works spravuje všetky podrobnosti o pracovných operáciách, ako sú palivo, vstupy a práca, takže nie je potrebné vypĺňať žiadne fyzické pracovné listy a prinášať ich do kancelárie. Naši klienti radi používajú Works kvôli jeho jednoduchosti a výkonným funkciám, ako sú integrované satelitné mapy a navigačné schopnosti. Aplikácia je dostupná pre Android aj iOS.

CONNECT

Connect je náš dokonalý nástroj na maximalizáciu administratívnej efektívnosti. Umožňuje vám automaticky prijímať údaje priamo z vašich strojov, aby ste mohli spravovať operácie v teréne. Zaznamenávanie výkonu stroja nebolo nikdy jednoduchšie, čo znamená, že údaje nemusíte zadávať ručne, stačí len rýchle overenie. V posledných rokoch sme spolupracovali s viacerými prevádzkovateľmi systémov správy vozového parku a OEM na vytvorení systému, ktorý eliminuje ľudskú chybu a zároveň zvyšuje efektivitu a poskytuje pohodlie. Naším cieľom je do budúcna zahrnúť všetkých dôležitých hráčov.